woensdag, 7. maart 2007 - 10:44

Samenwerking in de regio ter verbetering van de luchtkwaliteit

Amersfoort

Op dinsdag 6 maart hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort het Voorlopig Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) vastgesteld. In het programma staan maatregelen die de samenwerkende partners in de regio van plan zijn uit te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij valt te denken aan schonere bussen, milieuzonering voor vrachtwagens en maatregelen gericht op een verbeterde doorstroming van het verkeer. Daarnaast zijn er in de provincie maatregelen nodig langs rijkswegen. Dit kan door het plaatsen van schermen of het instellen van snelheidslimieten.

Doel van het regionale samenwerkingsprogramma is dat er steeds minder mensen bloot staan aan schadelijke luchtverontreiniging en dat belemmeringen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een aantal grotere bouwprojecten wordt opgeheven. Het voorlopig RSLU geeft burgers op termijn meer zekerheid over de verbetering van de algemene luchtkwaliteit.

De komende maanden willen de samenwerkende partijen keuzes maken uit de mogelijkheden om de hardnekkige knelpunten op te lossen. De belangrijkste probleemgebieden in de provincie Utrecht vormen de locaties bij rijkswegen, binnenstedelijke gebieden en landbouw.
Provincie:
Tag(s):