donderdag, 25. januari 2007 - 12:57

Samenwerkingsverband Milieutaken Oosterschelderegio

Regio

Op vrijdag 26 januari 2007 ondertekenen de wethouders milieu van de Oosterscheldegemeenten een samenwerkings-overeenkomst, die mogelijk moet maken dat de uitvoering van milieutaken door de verschillende gemeenten zo efficiënt (schaalvoordeel) en effectief (eenduidige antwoorden op publieksvragen; kwaliteitsverbetering) mogelijk gebeurt.

Het samenwerkingsverband regelt een formele structuur (projectgroepmodel), waarbinnen de ontwikkeling van milieubeleid eensgezind wordt aangepakt binnen de grenzen van milieuregelgeving.

De milieutaken die als eerste prioriteit worden opgepakt door het samenwerkingsverband zijn:

- Bodem;
- geluid;
- milieu algemeen (geur, licht en geluid);
- handhaving;
- vergunningverlening (AmvB);
- energie BIM Klimaatbeleid; en
- natura 2000
Provincie:
Tag(s):