donderdag, 3. mei 2007 - 10:00

Schade aan fruit door zangvogels verdubbeld

De schade door overwinterende ganzen en smienten is in 2006 opvallend gedaald. De schade van zangvogels aan fruit is in 2006 bijna verdubbeld. Dit zijn enkele opvallende feiten uit het jaarverslag 2006 van het Faunafonds.

Uit het jaarverslag blijkt dat de schade door overwinterende ganzen en smienten een opvallende daling vertoont (2006: 2,5 miljoen euro, 2005: 3,3 miljoen euro). De oorzaak daarvoor moet worden gezocht in het afsluiten van opvangovereenkomsten voor deze diersoorten in door de provincies aangewezen foerageergebieden.

Bedroeg de schade door zangvogels in fruit in 2005 nog 306.000 euro, in 2006 heeft het Faunafonds ruim 594.000 euro aan tegemoetkomingen aan schade in fruit uitgekeerd. Voor het bestuur van het Faunafonds was de toename van de schade die zangvogels in 2005 ook al aan fruit veroorzaakten, aanleiding daar in 2006 onderzoek naar te laten verrichten.

Uit dat onderzoek blijkt ondermeer dat peren veel kwetsbaarder zijn dan appels en dat in de buitenste rijen van de boomgaard de meeste schade wordt aangericht. Het bestuur zal dit onderzoek in 2007 voortzetten.

Omdat het aantal edelherten lokaal sterk is gestegen, is ook de schade door die diersoort plaatselijk op de Veluwe sterk toegenomen.

Het bestuur heeft in 2006 in totaal voor 5.325.000 euro aan tegemoetkomingen in de schade door beschermde diersoorten uitbetaald (2005: 7.728.000 euro, waarvan 2.309.000 euro voor schade door veldmuizen).

Naast het toekennen van een tegemoetkoming in de schade is onderzoek naar het voorkomen en beperken van schade een andere belangrijke taak van het Faunafonds. In 2006 is een aantal onderzoeken afgerond en enkele nieuwe onderzoeken gestart. In totaal heeft het Faunafonds in 2006 bijna 835.000 euro in onderzoek geïnvesteerd.

Tenslotte vermeldt het jaarverslag dat met 459 grondgebruikers opnieuw voor een periode van vijf jaar een dassengedoogovereenkomst is afgesloten.
Categorie:
Tag(s):