woensdag, 17. januari 2007 - 13:55

Schakelklas voor leerlingen met taalachterstand

Ede

De gemeente Ede overlegt al enige tijd met de schoolbesturen om te komen tot een oplossing voor kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen om aan het reguliere onderwijs mee te kunnen doen.

De gemeente en de schoolbesturen hopen dat er in het schooljaar 2007-2008 een extra schakelklas is waar deze leerlingen extra taalonderwijs zullen krijgen.Dit overleg was al gestart voor de media-aandacht rond de plaatsing van het Birmese kind op een basisschool.

Dinsdag 16 januari heeft de wethouder een stevig en constructief overleg gehad met vertegenwoordigers van de schoolbesturen PROO (openbaar), CNS (christelijk) en SKOVV (katholiek) over de plaatsing van deze leerling. Wethouder Van Zuilen heeft namens het college gezegd dat de gemeente het ernstig betreurt dat deze leerling niet geplaatst is op een school waarvoor de ouders gekozen hadden. Ook betreurt het college de commotie die rondom deze situatie ontstaan is.

Gemeente en de schoolbesturen hebben afgesproken dat in de toekomst in situaties met moeilijk plaatsbare kinderen, de gemeente het voortouw neemt om met alle betrokkenen gezamenlijk overleg te voeren met als resultaat snelle plaatsing van de leerling.
Provincie:
Tag(s):