zondag, 4. februari 2007 - 15:17

Schiphol start Schiphol College voor jongeren

Schiphol

De werkgelegenheid op Schiphol is vorig jaar fors toegenomen met bijna 4.000 arbeidsplaatsen. Nog nooit is deze toename zo groot geweest. Tussen oktober 2005 en oktober 2006 is het aantal arbeidsplaatsen gestegen naar 61.691. Dit is een toename van 6,4 procent; in 2005 steeg de werkgelegenheid nog met 0,7 procent. In oktober 2006 stonden bij de bedrijven op de luchthaven in totaal nog 1462 vacatures open.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de werkgelegenheid op Schiphol, dat Regioplan Beleidsonderzoek jaarlijks in opdracht van Schiphol Group uitvoert. Het merendeel van de werknemers van de op Schiphol gevestigde bedrijven woont in een van de vier Randstadprovincies (Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid Holland).

In het onderzoek zijn alleen de werknemers opgenomen die werkzaam zijn bij bedrijven op het luchthaventerrein. Wanneer ook medewerkers worden geteld die wel afhankelijk zijn van de luchtvaart maar niet werkzaam zijn op het luchthaventerrein, komt het totaal naar schatting van Schiphol Group op ongeveer 125.000 arbeidsplaatsen.

Schiphol belangrijke banenmotor Nederland
Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek laten voor 2006 zien dat de werkgelegenheid in Nederland in vergelijking met 2005 is toegenomen met 2,6 %. De werkgelegenheid op Schiphol is dus, net als vrijwel alle voorgaande jaren, sneller gegroeid dan de werkgelegenheid in Nederland. Amsterdam Airport Schiphol blijft hiermee een van de belangrijkste banenmotors van Nederland.
Categorie:
Tag(s):