dinsdag, 29. mei 2007 - 18:15

Schiphol wil fors uitbreiden

Schiphol

Schiphol heeft voor de komende 2 decennia grootse plannen om fors uit te breiden. 'Een wereldwijd netwerk voor een concurrerende Randstad'. Met deze titel wordt de lange termijnvisie die Schiphol Group heeft opgesteld en onlangs heeft ingediend bij de heer Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat, duidelijk.

In deze visie, die dinsdag is gepresenteerd, wordt uiteengezet hoe Schiphol Group de lange termijn ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol ziet en welke maatregelen nodig zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Zo wil Schiphol volgens de plannen in 2030 jaarlijks 85 miljoen passagiers verwerken, het dubbele van het huidige aantal. Een extra 6e start- en landingsbaan parallel aan de huidige Kaagbaan moet de capaciteit van Schiphol vergroten.

Een belangrijk onderdeel van de visie betreft selectieve groei en de rol die regionale luchthavens zouden kunnen vervullen als overloopfunctie van Schiphol. Om een betrouwbare operatie in de toekomst veilig te stellen wordt aan het Rijk gevraagd de reservering voor een parallelle Kaagbaan te continueren.

‘Of deze reservering geëffectueerd wordt is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de markt, overleg met de regio en de politieke besluitvorming’, aldus Schiphol Group. ‘De reservering van ruimte voor een mogelijke vierde noord-zuidbaan tussen de Zwanenburgbaan en de Polderbaan kan wat Schiphol Group betreft komen te vervallen’.

Voor de ontwikkeling van een nieuw terminalcomplex Schiphol Noordwest wordt in de visie ondersteuning door het Rijk gevraagd om ook op de lange termijn de afhandeling van passagiers op de grond te kunnen blijven realiseren.
Provincie:
Tag(s):