donderdag, 8. februari 2007 - 8:52

Scholen in Dordrecht veilig

Dordrecht

Leerlingen in Dordrecht in het voortgezet onderwijs ervaren hun school als veilig. Zij waarderen de veiligheid op het schoolplein gemiddeld met een 8,1 en de veiligheid in school met een 8,3. Deze resultaten volgen uit een enquêteonderzoek van het Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht onder eerste en tweedejaars leerlingen in Dordrecht.

Nieuwe onderdelen in de enquêtevragen van 2006 zijn de effecten van cameratoezicht en de inzet van stadswachten in de omgeving van twee scholen. In beide gevallen wordt door bijna de helft van de leerlingen de aanwezigheid van de stadswachten opgemerkt. 80% van deze leerlingen geeft aan zich veiliger te voelen door de aanwezigheid van de stadswachten.

Cameratoezicht levert een kleine bijdrage aan de veiligheidsgevoelens op school (25%). Het aantal leerlingen dat zich onveilig voelt in school omdat er wordt gestolen, is sinds de komst van de camera’s gedaald. Zonder uitzondering zijn de schooldirecties van mening dat cameratoezicht preventief werkt.

Per school wordt gewerkt aan een veiligheidsplan die in 2010 gereed moet zijn. Het veiligheidsrapport wordt aan de schooldirecties beschikbaar gesteld en dient als informatiebron voor de scholen om het veiligheidsbeleid verder uit te werken. Het algemene rapport is voor een ieder beschikbaar en is te vinden op cms.dordrecht.nl/onderwijs.

Het doel van de enquête is om de veiligheidsbeleving van leerlingen op school in beeld te brengen en daarnaast om informatie te verzamelen die nodig is voor beleidsontwikkeling of bijstelling.
Alle eerste en tweedejaars leerlingen in Dordrecht hebben een vragenlijst ontvangen. 83,5% heeft de vragenlijst ingevuld geretourneerd.

In 1999 is het convenant “Veilig in en om school� ondertekend. Daarin hebben de gemeente, schoolbesturen, OM en politie afgesproken de veiligheidssituaties op scholen te verbeteren. In het convenant is vastgelegd dat eens in de twee jaar een enquête wordt gehouden onder leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.
Provincie:
Tag(s):