woensdag, 14. februari 2007 - 15:49

Scholen krijgen stoplicht voor meten luchtkwaliteit

Regio

Provincie Gelderland wil de lucht op scholen aanpakken. Hoewel al een aantal jaar bekend is dat op zo'n 80% van de scholen de luchtkwaliteit onder de norm is, is er tot nu toe weinig ondernomen.Daarom investeert de provincie 120.000 euro in adviezen over ventilatie op scholen en een lespakket.

Met dit bedrag kunnen zo'n 160 scholen in Gelderland onderzoeken wat er nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De GGD’s dragen ook bij in de kosten. Van gemeenten wordt een beperkte bijdrage gevraagd. Gemeenten ontvangen een brief over de mogelijkheden.

Met de subsidie sluit de provincie aan bij de pilot die eerder werd gehouden door het ministerie van OCW en VROM. "We willen met de subsidie een impuls geven aan het verbeteren van de situatie op scholen", zegt gedeputeerde Van Diessen. "Met deze investering laten we zien dat we niet alleen aandacht hebben voor de kwaliteit van buitenlucht. We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren in een gezonde omgeving met een frisse binnenlucht.

De provincie richt zich op scholen omdat juist kinderen een gevoelige groep vormen. Een frisse binnenlucht beïinvloedt de leerprestaties op een positieve manier. Kinderen zitten vaak met velen in een lokaal, daardoor wordt de lucht vaak bedompt. Doordat scholen dikwijls in oude gebouwen gevestigd zijn, is goede ventilatie extra belangrijk."

Onderzoeken van GGD en universiteiten geven aan dat een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen leidt tot vermoeidheid, sufheid, slijmvliesirritaties. Tevens versnelt het het overdragen van infectieziektes. Kinderen met astma kunnen extra aanvallen krijgen. Door benauwde klaslokalen kunnen zelfs de leerprestaties afnemen.

De gemeenschappelijke gezondheidsdiensten kunnen in samenwerking met gemeenten door middel van de subsidie zo'n 160 scholen doorlichten. In een dag wordt de luchtkwaliteit op scholen gemeten en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor ventilatie in de afzonderlijke klaslokalen. Met het openzetten van ramen kan al een goed resultaat bereikt worden. Maar er moet uiteraard voorkomen worden dat er tocht ontstaat en kinderen ziek worden. Daarom krijgen scholen een advies op maat.

Naast een advies krijgen scholen ook een venti-light en een lespakket. Het venti-light is een soort stoplicht dat de luchtkwaliteit in lokalen meet. Het springt op rood of oranje als de luchtkwaliteit slecht is; het is dan raadzaam om maatregelen te treffen. Als het licht groen is, is er niets aan de hand.

Tevens krijgen scholen een lespakket onder de titel "Buitenlucht kom je binnen spelen". Dit pakket nodigt kinderen uit om mee te denken over frisse lucht in hun eigen klas. Kinderen krijgen ook taken om in hun eigen lokaal de lucht fris te houden.
Provincie:
Tag(s):