donderdag, 7. juni 2007 - 9:13

Scholen zelf verantwoordelijk voor huisvesting

Nijmegen

Om de kwaliteit van schoolgebouwen in Nijmegen te verbeteren, willen schoolbesturen en gemeente nieuwe financiële afspraken maken.De besturen krijgen het eigendom over de schoolgebouwen en kunnen deze zodoende beter beheren en vernieuwen. Burgemeester en wethouders hebben met deze nieuwe werkwijze ingestemd. Bedoeling is dat de afspraken op 1 januari 2008 in werking treden.

Tot nu toe ontvangen scholen op aanvraag subsidie van de gemeente voor nieuwbouw of renovatie. Door het geld voor onderwijshuisvesting rechtstreeks te gaan verdelen, kunnen de schoolbesturen hun vastgoed zelf beheren. Dit stelt hun in staat om de kwaliteit van de schoolgebouwen te verbeteren.

De gezamenlijke ambitie van besturen en gemeente is om in de komende 40 jaar 70% van alle gebouwen volledig te vernieuwen en 30% te renoveren. De gemeente heeft vooruitlopend op de nieuwe werkwijze tien scholen geselecteerd die dringend toe zijn aan verhuizing of nieuwbouw. Doel is deze scholen de komende jaren al een oplossing te bieden.

In 2007 verdeelt de gemeente 13,9 miljoen euro over de schoolbesturen. Dit gebeurt op basis van het aantal leerlingen, type onderwijs en het brutovloeroppervlak volgens de VNG-norm. Als onderdeel van de 13,9 miljoen euro geeft de gemeente een extra injectie van één miljoen euro om een inhaalslag in het onderhoud mogelijk te maken.De schoolbesturen nemen het economisch eigendom van de schoolgebouwen over. Als een schoolbestuur een gebouw wil afstoten, koopt de gemeente het terug en zoekt een nieuwe bestemming.Vrijwel alle Nijmeegse schoolbesturen staan positief tegenover de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid. Voorwaarde van de besturen is dat er voldoende maatwerk komt. Alleen het bestuur van de Islamitische basisschool heeft aangegeven niet mee te doen. Streven is per 1 januari 2008 met de nieuwe werkwijze te starten. Daaraan vooraf worden de inhoudelijke voorwaarden en het financiële kader aan de gemeenteraad voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):