maandag, 4. juni 2007 - 9:11

Schop in de grond voor samenvoeging veldsporten in Grou

Grou

Vanochtend hebben wethouder Anne Jochem de Vries van Boarnsterhim en Sije van der Meulen van het Sportcentrum Grou samen het startsein gegeven voor de bundeling en kwali-teitsverbetering van alle veldsportvoorzieningen in Grou op de locatie langs de A-32. Het is de bedoeling dat in 2008 en 2009 alle veldsporten in Grou daarheen zullen zijn verplaatst. Hierdoor komt op het huidige sportcomplex aan de Nesserdyk in Grou ruimte vrij voor woningbouw. Met de verplaatsing is een bedrag van 2,7 miljoen euro gemoeid, dat grotendeels wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de woningbouw aan de Nesserdyk, die daar door bouwbedrijf SHP zal worden gerealiseerd.

Allereerst wordt nu het huidige sportveld, dat al sinds 1995 in gebruik is voor atletiek en kaatsen, gerenoveerd. Daartoe haalden beide heren de eerste betonband van de 400 meter atletiekbaan uit de grond, die na de renovatie weer zal worden herplaatst. Atletiekvereniging Athleta grijpt de renovatie aan om gelijktijdig de kwaliteit van de atletiekvoorzieningen te ver-beteren. Dat geldt met name voor de aanloop van het hoogspringen, die bij de aanleg in 1995 onvoldoende stabiel is uitgevoerd.

De starthandeling markeert het einde van een intensief voortraject dat gemeente, sportvere-nigingen, SHP en Arcadis, dat het project uitvoert, sinds 2001 samen hebben doorlopen. Dit kwam vanaf 2003/2004 in een stroomversnelling toen het als belangrijk onderdeel werd opgenomen in ‘Grou in beweging’.

Naast Athleta, kaatsvereniging It Wetterlân, schaatstrainingsgroep de Pinguins en beide Grouster ijsverenigingen, die nu al van het huidige sportveld en de ijsbaan gebruik maken, gaan in 2008 en 2009 achtereenvolgens ook tennisvereniging TVG, korfbalvereniging de Marfûgels en voetbalvereniging GAVC naar het nieuwe complex. Voor voetbal en korfbal zullen ook kunstgrasvelden worden aangelegd, waardoor intensief gebruik beter mogelijk is. Naast het huidige clubgebouw op Meinga komen er net als nu aan de Nesserdyk clubgebouwen bij de voetbalvelden voor GAVC en bij de tennisbanen en korfbalvelden voor TVG en de Marfûgels. De ijsbaan wordt door de gemeente in erfpacht uitgegeven aan IJsclub Grou e.o. en IJsclub Foar It Jonge Folkje.
Provincie:
Tag(s):