donderdag, 31. mei 2007 - 17:36

Senioren in Leudal onderwerp van onderzoek

Leudal

Op vrijdag 1 juni valt bij zo’n 1.700 inwoners van 55 jaar en ouder van de gemeente Leudal de vragenlijst Seniorenmonitor 2007 in de brievenbus. De gemeente Leudal is de eerste gemeente in Limburg waar deze enquête wordt gehouden. In de toekomst zal de seniorenmonitor in heel Limburg worden ingezet. De gemeente Leudal heeft de GGD Noord- en Midden-Limburg gevraagd deze enquête onder de inwoners van 55 jaar en ouder te houden.

In de enquête staan onder meer vragen over medicijngebruik, mogelijke letsels, alcoholgebruik, mantelzorg, gezondheid en kwaliteit van het leven. Met de seniorenmonitor willen de gemeente Leudal en de GGD Noord- en Midden-Limburg de gezondheidssituatie, de wensen en de behoeften van de inwoners van 55 jaar en ouder in beeld brengen. Naar aanleiding van die uitkomsten worden voorzieningen getroffen en/of activiteiten georganiseerd. Die voorzieningen zijn erop gericht de zelfredzaamheid van 55-plussers te stimuleren zodat ouderen langer gezond en zelfstandig kunnen leven. Hiermee sluit de gemeente Leudal aan op het landelijke ouderenbeleid ‘langer leven in goede gezondheid’.

In Limburg hebben de GGD’en nog niet eerder een monitor ingezet voor ouderen. Ook landelijk is er nog weinig ervaring op dit gebied. Het is de bedoeling dat de seniorenmonitor in de toekomst in heel Limburg wordt uitgezet. Elke GGD-regio maakt dan gebruik van dezelfde vragenlijst, waardoor de resultaten per regio.
Provincie:
Tag(s):