dinsdag, 6. februari 2007 - 17:09

Siemens mag van Den Haag uitbreiden

Den Haag

De raad van bestuur van Siemens Nederland en het college van B&W van de gemeente Den Haag hebben een intentieovereenkomst ondertekend waarmee Siemens de mogelijkheid krijgt haar huisvesting op termijn uit te breiden. De overeenkomst is een voorwaarde voor de herziening van het bestaande bestemmingsplan Bezuidenhout-Zuid, het Haagse stadsdeel waarbinnen het hoofdkantoor van Siemens Nederland is gevestigd.

Omdat het huidige bestemmingsplan geactualiseerd moest worden heeft Siemens Nederland de gemeente in april 2005 verzocht bij de herziening van het bestemmingsplan rekening te houden met een mogelijke uitbreiding op hun bestaande kavel. In de aanloop naar de herziening van het bestemmingsplan liet Siemens een studie uitvoeren naar de mogelijke omvang en vorm van een nieuw kantoorgebouw en de ruimtelijke inpassing in het gebied.

Het doel van deze studie is een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor nieuwbouw op het huidige terrein. De schetsen in deze studie geven dan ook niet het definitieve ontwerp weer, maar dienen als voorbeeld hoe een gebouw eruit zou kunnen zien op deze locatie. Het maximale aantal vierkante meters bruikbare kantoorruimte komt in deze studie uit op 73.000, met een maximale bouwhoogte van 77 meter.

De komende periode zal Siemens de nadere planvorming ter hand nemen en 1 juli 2007 uitsluitsel geven over de beoogde uitbreiding op de bestaande locatie. Dan wordt ook bekend hoeveel vierkante meter Siemens precies nodig heeft en hoe hoog het kantoorgebouw wordt. Hierbij zal Siemens zich baseren op de inschatting van de groeimogelijkheden in nieuwe en bestaande activiteiten op de Nederlandse markt en de besluitvorming binnen het internationale Siemens concern.

Siemens Nederland is sinds 1879 gevestigd in Den Haag. Het huidige hoofdkantoor aan de Haagse Beatrixlaan werd geopend in 1972, er werken momenteel zo'n 1.250 medewerkers. Bij de gehele Siemens Groep in Nederland werken in totaal zo'n 3.200 mensen.
Provincie:
Tag(s):