zondag, 3. juni 2007 - 14:44

SIGMA IJssel-Vecht wint landelijke SIGMA-wedstrijd 2007

Zwolle

Het SIGMA-team uit de regio IJssel-Vecht heeft de landelijke SIGMA-wedstrijd 2007 gewonnen. Op zaterdag 2 juni werd de vierde landelijke SIGMA-wedstrijd georganiseerd in Zwolle. Tijdens deze wedstrijd lieten deelnemers zien wat zij zoal kunnen en wat ze moeten weten om ingezet te kunnen worden voor de Snelle Inzetbare Groep voor Medische Assistentie (SIGMA).

Een SIGMA-team bestaat uit acht goed opgeleide hulpverleners. SIGMA-teams worden ingezet bij grote ongevallen en rampen waarbij een gecoördineerde inzet van hulpverleners is vereist. De SIGMA-vrijwilligers nemen niet direct medisch werk over. Ze doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiënt als die even op vervoer moet wachten. Vrijwillig en toch professioneel.

Iedere regio in Nederland heeft één of meerdere van dit soort teams. SIGMA’s volgen een uitgebreid opleidings- en oefenprogramma om goed voorbereid te zijn op een inzet tijdens een calamiteit. De SIGMA-wedstrijd vond plaats aan de Wythmenerplas in Zwolle. Onder een stralende zon speelde de wedstrijd zich af, verdeeld over vijf elementen.

SIGMA´s werden getest op de behandeling van licht gewonden, de assistentie van ambulancepersoneel en reddingsbrigade bij de hulpverlening aan drenkelingen; de kennis van de Advanced Life Support (ALS) koffer, waarmee alle mogelijke levensgevaarlijke verwondingen behandeld kunnen worden. Een casus, waarbij de SIGMA’s daadwerkelijke medische assistentie leveren en een theorietoets en als laatste de opdracht om te laten zien dat iedereen een hecht team is.

Het team uit de regio IJssel-Vecht bleek uiteindelijk de beste te zijn, voor het team uit de regio Drenthe (2e) en het team uit Zuid Limburg, die op de derde plaats eindigde.
Provincie:
Tag(s):