woensdag, 19. december 2007 - 19:53

Slappe CO2 normen goed voor 'dikke' auto's

Amsterdam

Woensdag 19 december publiceerde de Europese Commissie de eerste voorstellen voor CO2-eisen aan personenauto's. Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu is teleurgesteld: 'Het was al treurig dat de auto-industrie haar eigen vrijwillige doelen voor CO2 reductie niet haalt. Na flinke lobby van de Duitse auto-industrie zijn de voorgestelde wettelijke normen nu nóg slapper dan de vrijwillige afspraken. Bovendien is de manier waarop de CO2-doelen gehaald moeten worden een garantie voor falen, want zware auto's worden bevoordeeld.'

De Europese Commissie stelt voor om nieuw verkochte auto's vanaf 2012 gemiddeld 130 gram CO2 per kilometer te laten uitstoten. 130 gram per kilometer is een afzwakking ten opzichte van de doelstelling van 120 gr/km die de auto-industrie zichzelf al in 1995 gesteld heeft. Het is onbegrijpelijk dat anno 2007, het jaar waarin het klimaatprobleem centraal staat, de normstelling voor auto's daar niets van laat zien. 'Duitsland wint, het klimaat verliest,' aldus De Rijk.

De Commissie stelt voor om de CO2 standaarden te baseren op het gewicht van de verkochte auto's: hoe zwaarder de auto, des te meer CO2 deze mag uitstoten. De Rijk: 'Producenten van grote auto's krijgen door dit voorstel een onevenredig voordeel. Het is gunstig om er een kilootje bij te doen, want dan mag je meer uitstoten.'
Categorie:
Tag(s):