donderdag, 7. juni 2007 - 15:24

Smallingerland eerste 'Millennium Gemeente'

Op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn vandaag de eerste twaalf 'Millennium Gemeenten' gepresenteerd, één uit elke provincie. Voor Fryslân is Smallingerland de gemeente die het meeste de millenniumdoelstellingen ondersteunt en uitdraagt. Wethouder Jan Rozema was daarom bij de presentatie in Utrecht aanwezig.

De Millenniumdoelen zijn in 2000 geformuleerd tijdens een VN-bijeenkomst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het terugdringen van armoede, ziektes als AIDS en malaria, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het bevorderen van duurzaamheid.

Het mondiaal beleid krijgt vooral gestalte door de activiteiten die binnen de stedenband met Gobabis in Namibië worden uitgevoerd. Zo krijgen de millenniumdoelstellingen een menselijke maat en wordt de samenhang tussen de doelstellingen zichtbaar.

Een voorbeeld is de bestrijding van Aids-HIV. De gemeente Smallingerland ondersteunt de gemeente Gobabis in haar strijd tegen Aids-HIV. Er is een organisatie in Gobabis opgezet die activiteiten opzet en uitvoert onder regie van de gemeente. De gemeente Smallingerland ondersteunt deze regierol met menskracht en middelen. Er zijn nu allerlei succesvolle stageprojecten en scholieren-uitwisselingsprojecten. Dat gaat van opvang straatkinderen tot het organiseren van educatief theater.

Naast het mondiaal beleid is duurzaamheid al jaren speerpunt van de gemeente. Duurzaamheid staat voorop bij het ontwikkelen of herontwikkelen van wijken en dorpen. De discussie over het voorschrijven van duurzame bouwmaterialen is al in 1990 in Drachten gestart bij de aanleg van de duurzame wijk het Morrapark en sindsdien uitgebouwd en toegepast.

De overige millenniumgemeenten zijn:
Zuid-Holland: Den Haag en Alkemade
Noord-Holland: Castricum
Utrecht: Utrecht
Noord-Brabant: Gemert Bakel
Zeeland: Terneuzen
Drenthe: Tynaarlo
Gelderland: Apeldoorn
Flevoland: Almere
Limburg: Gennep, Venray, Venlo, Horst en Helden
Groningen: Groningen
Overijssel: Enschede
Provincie:
Tag(s):