woensdag, 14. maart 2007 - 10:26

Sneek en Wymbritseradiel helpen 1.632 minima met energiekosten

Sneek

1.632 minima in de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel maken gebruik van de mogelijkheid een tegemoetkoming in de energiekosten te krijgen. Een ruime meerderheid koos voor een financiële tegemoetkoming. Ongeveer een kwart (406) had liever een zogeheten Energiebox.

In overleg met het cliëntenplatform startten de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel begin dit jaar gezamenlijk een actie waarbij huishoudens met een klein inkomen een tegemoetkoming in de energiekosten konden krijgen. De huishoudens hadden de keuze tussen een eenmalige uitkering van € 47,50 of een Energiebox met een winkelwaarde van € 95,-. De rijkelijk gevulde Energiebox bevat een aantal spaarlampen, een tijdschakelklok, stekkerdoos, tochtstrip en allerlei andere zaken die een uiteindelijk financieel voordeel van ongeveer € 100 per jaar kunnen opleveren.

Alle 2.300 in aanmerking komende huishoudens kregen schriftelijk bericht over deze actie. Daarnaast werd er via advertenties en de websites bekendheid aan gegeven én er was een speciaal telefoonnummer geopend voor informatie. De reacties van de aangeschrevenen op de energieactie van Sneek en Wymbritseradiel waren erg positief.

Ruim 60% van de minima gaf aan daadwerkelijk van het aanbod gebruik te willen maken. De meeste belangstelling gaat uit naar de eenmalige uitkering om daarmee de voorschotten van de energiebedrijven te betalen. Vaak was dat omdat men zelf al aan energiebesparing deed en daarom de artikelen van de energiebox al in huis had.
Provincie:
Tag(s):