dinsdag, 6. november 2007 - 11:37

Sneek verzekert eerste eigenrisico ziektekosten minima

Sneek

Iedereen moet volgend jaar de eerste € 150 aan ziektekosten zelf betalen. Dit wordt het verplichte eigen risico genoemd. Ook de minima moeten in 2008 dan in een keer een bedrag van € 150 betalen als zij bijvoorbeeld een specialist raadplegen. Sommige mensen zullen er mogelijk voor kiezen om dan maar niet naar het ziekenhuis te gaan. Anderen gaan wel en krijgen door het eigen risico te maken met een forse verlaging van het besteedbaar inkomen. ‘Voor de minima zijn dit ongewenste effecten van de invoering van het verplicht eigen risico’, aldus Johan Feenstra van de Pvda-fractie.

Voor de Sneker minima sluit de gemeente ieder jaar een collectieve zorgverzekering met zorgverzekeraar “De Friesland� af. Alle inwoners met een inkomen van maximaal 125% van de bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken. Voordeel van deze collectieve verzekering is, dat de premie lager uitvalt dan wanneer de minima zich afzonderlijk zouden verzekeren. Uitgangspunt bij de verzekering is, dat mensen zo weinig mogelijk voor onverwachte uitgaven komen te staan. Daarom wordt de premie ingehouden op de uitkering.

De PvdA-fractie wil, dat het college het verplichte eigen risico namens de collectief verzekerden afkoopt bij “De Friesland�. ‘Een premieverhoging lijkt daarom onontkoombaar, maar we willen wel dat de wethouder stevig met de zorgverzekeraar onderhandelt om de premie voor de lage inkomens zo laag mogelijk te houden’, aldus Johan Feenstra, ‘Hierover hebben wij vragen aan het college gesteld’.
Provincie:
Tag(s):