donderdag, 22. november 2007 - 16:02

Snelheids-beperking op de A58 bij Sloelijnviaduct opgeheven

Zeeland

Rijkswaterstaat heeft stroefheidmetingen laten uitvoeren op het wegoppervlak ter hoogte van het Sloelijnviaduct. Deze metingen hebben aangetoond dat het asfaltoppervlak voldoet aan de stroefheideisen.

Daarmee kan de tijdelijke snelheidbeperking van 70 km per uur worden opgeheven en naar 100 km per uur gebracht worden. Vrijdag worden de borden van de weg gehaald.

Om de gebruikers te laten wennen aan de nieuwe omstandigheden wordt de snelheid op dit punt veiligheidshalve teruggebracht van 120 km/uur naar 100 km/uur. Om de veiligheid te waarborgen en geen afbreuk aan de doorstroming te doen wordt ter plekke tevens een verbod voor vrachtwagens en wagens met aanhanger op de linkerrijbaan ingesteld.

Ter plaatse van het spoorviaduct is een nieuwe situatie ontstaan op de A58, waarbij de weg in een verdieping onder het spoor door gaat. Dit was nodig om het Sloespoor aan te sluiten op de Zeeuwse spoorlijn. De weggebruiker rijdt daardoor een verdieping in. Na een half jaar wordt de verkeerssituatie geëvalueerd, waarna eventuele definitieve maatregelen ingevoerd worden.
Provincie:
Tag(s):