maandag, 26. november 2007 - 16:49

Sneller hulp voor kinderen in crisissituatie

Den Haag

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling bedreigd worden, moeten zo snel mogelijk hulp krijgen. Ook als hun ouders daar niet aan mee willen werken. Als er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, moet die binnen twee maanden worden uitgesproken. Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming gaan intensiever samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Ze hebben die afspraak maandagmiddag vastgelegd in een intentieverklaring.

In crisissituaties, als een kind acuut bedreigd wordt, kan nu al binnen 24 uur een voorlopige ondertoezichtstelling worden uitgesproken, met een uithuisplaatsing. Dat blijft zo. Voor kinderen die wel in hun ontwikkeling bedreigd worden, maar bij wie geen sprake is van acuut gevaar, kan het nu nog maanden duren voordat er goede hulp op gang komt. Vooral als ouders niet meewerken.

Bureau Jeugdzorg meldt het kind dan aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad start een onderzoek om te bepalen of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, zoals een ondertoezichtstelling. Ouders krijgen dan een gezinsvoogd toegewezen. De kinderrechter moet zo’n kinderbeschermingsmaatregel uitspreken.

Op dit moment duurt het vaak meer dan een half jaar na de eerste melding bij Bureau Jeugdzorg, voordat een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en de hulp op gang komt. Het afgelopen jaar hebben Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming op een aantal plaatsen uitgeprobeerd hoe ze de doorlooptijden kunnen verkorten.

Ze trekken van begin af aan samen op en ze maken gebruik van elkaars gegevens. De resultaten zijn goed. Voor die kinderen voor wie dat nodig was, kon binnen twee maanden een kinderbeschermingsmaatregel worden uitgesproken. Waar nodig was de hulp voor het kind binnen een week al gestart, in afwachting van de maatregel.

De nieuwe manier van samenwerken is de afgelopen tijd uitgetest als onderdeel van het programma Beter Beschermd. MOgroep Jeugdzorg (de koepel van Bureaus Jeugdzorg) en de Raad voor de Kinderbescherming hebben nu met elkaar afgesproken dat ze deze nieuwe manier van werken vanaf volgend jaar in heel Nederland zullen invoeren.

De intentieverklaring is vandaag ondertekend tijdens de Beter Beschermd conferentie in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Beter Beschermd is een samenwerkingsprogramma van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, het IPO, de MOgroep, de Raad voor de Kinderbescherming en de Raad voor de Rechtspraak.
Provincie:
Tag(s):