donderdag, 22. maart 2007 - 9:38

Sociale Dienst/UWV/CWI mogelijk naar Randwyck

Maastricht - Het college van B&W van Maastricht wil aan de Gemeenteraad voorstellen om het Bedrijfsverzamelgebouw (BVG), niet in het voormalige asielzoekerscentrum aan de Francois de Veyestraat te huisvesten, maar in het huidige Stadskantoor I te Randwyck. In het BVG worden gevestigd de gemeentelijke Sociale Dienst, het UWV en het CWI.

In augustus 2006 is door de gemeenteraad het voormalige asielzoekerscentrum als locatie voor het BVG aangewezen.

Een aantal ontwikkelingen dat zich recentelijk heeft voorgedaan en het voortschrijdend inzicht dat hierdoor ontstaan is, hebben het college echter tot het huidige voorstel gebracht.

Het is zo dat de verhuurder van het pand in de Abtstraat waar de gemeentelijke Sociale Dienst momenteel gevestigd is, ervan uit gaat dat de Sociale Dienst op korte termijn verhuist. Daarnaast is het zo dat de kantorenmarkt veranderd is. Waar eerder de aanpassing van de François de Veijestraat de financieel gunstigste oplossing was, is het nu door de ontwikkelingen op de kantorenmarkt voor de hand liggender om een andere oplossing te kiezen. Het huidige Stadskantoor I daalt voor verkoop in waarde en blijft ongewenst lang leeg. Dat in combinatie met de kosten voor de aanpassing van de François de Veijestraat noopt tot deze heroverweging.

En tot slot is het ook nog eens zo dat het gebied aan de Francois de Veijestraat een belangrijke rol speelt in de gebiedsontwikkeling aan die kant van de stad. Waardoor er onzekerheid zou kunnen ontstaan over de beschikbaarheid van het gebouw op de langere termijn.
Provincie:
Tag(s):