dinsdag, 27. maart 2007 - 22:24

Softdrugsbeleid Den Helder wordt aangescherpt

Den Helder

Het college van B & W van de gemeente Den Helder doen de gemeenteraad een voorstel het lokale coffeeshopbeleid te herzien. Het huidige beleid dat uit 1995 stamt moet aangepast worden vanwege nieuwe ontwikkelingen.

Een belangrijke reden is de ontwikkeling van het Helderse stadshart: de gemeente wil onder meer panden in de Koningstraat en Spoorstraat aankopen om op die plek woningen te kunnen bouwen. Twee van de huidige vier coffeeshops bevinden zich in dit gebied. De voorgenomen aankoop betekent dat de gemeente op korte termijn een beslissing moet nemen op de vraag waar in de toekomst de coffeeshops in de gemeente gevestigd kunnen worden, en of het er vier moeten blijven.

Daarnaast wil het college de drugsoverlast in de woon- en leefomgeving bestrijden en de gedoogcriteria voor de coffeeshops strikter handhaven.

Omdat de zogenaamde ‘coffeeshopdichtheid’ in Den Helder boven het landelijke gemiddelde ligt stelt het college voor het aantal shops terug te brengen naar drie.

De politie heeft geadviseerd af te zien van een concentratie van coffeeshops. Op de huidige locatie in het stadshart komen namelijk verschillende bezoekersgroepen bijeen, wat leidt tot een opstapeling van overlast. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor naar nieuwe locaties te zoeken aan de buitenkant van het centrum en op de routes daar naar toe, echter niet naar die naar de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Er komen ook geen coffeeshops in het belangrijkste winkelgebied. Burgemeester en wethouders willen bovendien de scheiding tussen alcohol- en softdruggebruik aanscherpen. De loopafstand tussen een coffeeshop en een café moet daarom voortaan tenminste 250 meter bedragen.

Daarnaast zal de gemeente de gedoogcriteria voor de coffeeshops strikter handhaven en samen met politie, Justitie en de belastingdienst meer aandacht besteden aan de bestrijding van de verkoop uit woningen, de thuisteelt en de criminele (straat)handel.

De laatste jaren verrijzen er andere verkooppunten waar wettelijk toegestane producten worden verkocht die verband houden met de kweek van cannabis. Zo zijn in Den Helder twee vestigingen van growshops bekend waar alle benodigdheden voor het kweken van wiet, de verwerking na de oogst en de bijbehorende gebruiksartikelen worden verkocht.

Om meer greep te krijgen op dit soort verkooppunten en om verkoop van wettelijk verboden producten te kunnen aanpakken willen burgemeester en wethouders growshops, smartshops (waar verschillende soorten legale, voornamelijk natuurlijke drugs worden verkocht)en headshops (winkel waar producten worden verkocht om drugs te kunnen nuttigen) vergunningplichtig maken.

Verder zijn er actuele, landelijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving over cannabis- en coffeeshopbeleid. Het nieuwe kabinet wil de bestrijding van drugsoverlast strenger aanpakken. Omdat het gemeentelijke beleid hiervan een afgeleide is moet dat aan die ontwikkelingen worden aangepast.

De gemeente zal samen met de verantwoordelijke instanties meer voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik en over de uitvoering van het softdrugsbeleid


De raadscommissie bestuur en middelen behandelt op 23 april het vernieuwde gemeentelijke coffeeshopbeleid. De gemeenteraad beslist erover in de vergadering van maandag 7 mei.
Provincie:
Tag(s):