maandag, 5. februari 2007 - 9:00

Solidair start Ouderenhulp in Den Haag Zuid West

Den Haag

Stichting Solidair SSOS is per 1 februari 2007 gestart met Ouderenhulp en werk in Den Haag Zuid West. Het werk bestaat uit voedselverstrekking, educatie, ouderenhulp, hulp voor ouderen bij belastingzaken, wijkbus Escamp en Begeleiding Ouderen.

Stichting Samenlevingsopbouw Solidair (SSOS) is een particulier initiatief in de wijk Escamp. De stichting heeft als hoofddoel de armoedebestrijding binnen het stadsdeel Escamp en (mede)organiseert in het kader daarvan verschillende activiteiten. De exploitatie wordt tot nu toe bekostigd uit giften van particulieren en bedrijven.

Steeds meer mensen in Nederland hebben het, vooral in financieel opzicht, moeilijk en raken aan of onder de armoedegrens. Cijfers van het CBS spreken van zo'n 10 tot 15 procent van de bevolking. Deze 'nieuwe armoede' treft niet alleen de minima maar ook de middeninkomens. Voor deze nieuwe armoede zijn vele verschillende oorzaken aanwijsbaar: een stagnerende economie, stijgende lasten, een zich terugtrekkende overheid en persoonlijk leed zoals echtscheiding, werkeloosheid, verslavingsproblematiek, niet goed kunnen omgaan met geld etc.

Een ander gesignaleerd probleem is dat een deel van deze mensen door hun benarde financiële positie ook in een sociaal isolement dreigen te raken. SSOS wil zich inzetten voor deze mensen.

Voorts wil SSOS in haar handelen een voorbeeld vormen voor anderen in medemenselijkheid, integratie en antidiscriminatie, bejegening enzovoorts.

SSOS opereert in het Haagse stadsdeel Escamp waar, relatief gezien, de armoede hoger ligt dan in 'betere' wijken (15 tot 20 procent).
Provincie:
Tag(s):