dinsdag, 27. februari 2007 - 8:33

Spaanse Linies in kaart gebracht

Regionaal

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende en zeventiende eeuwse militaire verdedigingswerken die zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). De vestingstadjes, versterkingen en verbindende linies liggen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en België.

De linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen.

Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden en leeft nog volop door de structurerende werking en herkenbaarheid in het landschap. De linies zijn waardevol als cultuurhistorisch erfgoed en als toeristisch-recreatieve attractie en bepalend element in de ecologische hoofdstructuur.

Om de kwaliteiten van de Staats-Spaanse Linies nog beter herkenbaar, beleefbaar en opnieuw toegankelijk te maken, is een aantal initiatieven genomen. Hiervoor werken veel (overheids)organisaties in Nederland en België samen aan verschillende projecten, zoals het herstellen of opnieuw accentueren van fortificaties en liniedijken, de aanleg van routes en de realisatie van museum Het Bolwerk, informatiepunt van de Staats-Spaanse Linies, in 2006 te IJzendijke en het bezoekerscentrum in Fort Liefkenshoek in 2007.

De overzichtskaart, documentaire en de toekomstvisie zijn deelprojecten van de projecten Van Maurits tot Napoleon en Staats-Spaanse Linies 1. Deze worden mogelijk gemaakt dankzij bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg IIIa).
Provincie:
Tag(s):