donderdag, 8. februari 2007 - 16:03

Sporten voor 55 plussers uit Paauwenburg

Vlissingen

Onlangs is er in Vlissingen weer een nieuw Galmproject gestart. Het project is speciaal bedoeld voor senioren in de leeftijd van 55 tot 65 jaar, die niet voldoende sportief actief zijn. Dit jaar benadert Vlissingen in beweging alle inwoners van de wijk Paauwenburg in deze leeftijdscategorie.

Het project biedt senioren de gelegenheid om kennis te maken met allerlei sporten, die worden aangepast aan hun niveau en mogelijkheden. Inmiddels hebben de inwoners van Paauwenburg een brief ontvangen met daarin een uitnodiging voor een testdag. Wanneer zij niet gereageerd hebben, gaan vrijwilligers langs de deur om hen alsnog te vragen of ze deel willen nemen.

Iedereen die mee wil doen, wordt eerst uitgenodigd voor een fittest. Deze test zal plaatsvinden op dinsdag 13 maart 2007 in sporthal Baskensburg in Vlissingen. Hierbij is ook een arts aanwezig, die zonodig medisch advies kan geven.

Vervolgens wordt een sportprogramma van 12 weken aangeboden. Hierin worden in elke week gedurende een uur verschillende sport- en spelactiviteiten gegeven door een speciaal opgeleide lesgever. Wanneer men door lichamelijke beperkingen niet mee kan in deze beweeggroep, bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij een beweeggroep voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Waar nodig wordt gewerkt met aangepast materiaal en spelregels. Het belangrijkste is dat de senioren plezier krijgen in het (samen) sporten en ontdekken wat allemaal mogelijk is.

Het programma vindt plaats in een sporthal of gymzaal in de buurt. Na afloop van dit introductieprogramma kan worden meegedaan aan een vervolgprogramma, waarin ook wekelijks wisselende activiteiten worden aangeboden. Dit programma duurt één sportseizoen (ongeveer 30-35 weken).

Afsluitend vindt een tweede fittest plaats en kunnen de sportgroepen blijven doorgaan met hun sport- en spelactiviteiten binnen de Stichting Recreatiesport Vlissingen (SRV).
Provincie:
Tag(s):