woensdag, 5. december 2007 - 21:26

St. Jans Gasthuis start met bouw modern operatiecentrum

Weert

Het St. Jans Gasthuis in Weert gaat nieuwe operatiekamers bouwen. In januari 2008 start het ziekenhuis met de bouw van een nieuw hypermodern operatiecentrum. De verwachting is dat de operatiekamers in de zomer operationeel zijn, zo meldt het St. Jans Gasthuis woensdag.

De bouwwijze van dit nieuwe complex is uniek voor Zuid Nederland. De units worden door de fabriek kant-en-klaar afgeleverd in Weert. Het ziekenhuis maakt de fundering en de staalconstructie. Met speciaal transport worden de bouwpakketten naar Weert vervoerd. Met behulp van bouwkranen worden de operatie-units in elkaar gezet en op zijn plaats gezet. Het grote voordeel van deze unitbouw is dat ze geschikt zijn voor verplaatsing en hergebruik.

De huidige operatiekamers zijn gebouwd in de jaren zeventig en daarna regelmatig gemoderniseerd. Ze voldoen nog steeds aan alle geldende eisen. Het St. Jans Gasthuis wil echter de kwaliteit van zorg verder verbeteren en de risico's voor de patiënt nog verder inperken. De nieuwe operatiekamers zijn voorzien van de modernste technieken en lopen vooruit op toekomstige eisen voor luchtbehandeling.

De keuze voor nieuwbouw in plaats van renovatie is gemaakt om te voorkomen dat er een tijd lang geen operaties zouden kunnen plaatsvinden. In het St. Jans Gasthuis vinden op dit moment per jaar zo'n 9.000 operaties plaats. Deze worden in het ziekenhuis op 2 plekken uitgevoerd t.w. in de 4 klinische en de 2 poliklinische operatiekamers. In het nieuwe OK-complex worden deze operatiefaciliteiten bij elkaar gebracht. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden en kunnen er meer mensen geopereerd worden. Op termijn zou dat een toename van 3.000 operaties op jaarbasis kunnen betekenen. Het voordeel is dat de wachttijden voor een operatie korter worden, aldus het Weerter ziekenhuis. Daarnaast zal het St. Jans Gasthuis wat betreft hygiëne, veiligheid en kwaliteit van zorg tot de landelijke top gaan behoren.
Provincie:
Tag(s):