maandag, 22. januari 2007 - 16:29

St. Wirosingel tijdelijk afgesloten

Roermond

De Sint Wirosingel wordt ter hoogte van het nieuwe viaduct (van de N280 over de Sint Wiro-singel heen) vanaf maandag 29 januari tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De afsluiting is nodig omdat de brugdelen op de peilers van het viaduct worden gemonteerd.

De afsluiting geldt vanaf 29 januari en duurt tot en met vrijdag 16 februari 2007. De weg is afgesloten tussen 21.00 en 5.00 uur. Uitzondering hierop vormen de vrijdag-, zaterdag-en zondagnacht.

(Brom)fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de doorgaande route. Tijdens werkzaamheden worden zij tijdelijk tegengehouden. De afsluiting en noodzakelijke omleidingen voor het overige verkeer worden via bebording aangegeven.
Provincie:
Tag(s):