vrijdag, 30. maart 2007 - 16:02

Staatssecretaris Huizinga op werkbezoek in Friesland

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga heeft vandaag de provincie Fryslân bezocht. Het bezoek stond in het teken van het waterbeheer, waarbij aandacht werd besteed aan de waterthema’s: voldoende water, schoon water en waterveiligheid.

De dag begon in Sneek op de rondvaartboot Toerist V. Op de boot deden gedeputeerde Bijman en dijkgraaf Van Erkelens het openingswoord. Daarna vertelde wethouder Bargboer over de decentrale zuivering in de wijk Duinterpen, decentrale sanitatie en waterstad Sneek. Na Sneek vertrok het gezelschap naar het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand waar de provincie Fryslân een aantal ideeën uit Fryske Fiersichten over de toekomstvisie op de afsluitdijk presenteerde. Ook vertelde de provincie wat de oplossing voor het probleem van vaarweg de Boontjes kan zijn.

In Harlingen kreeg de staatssecretaris een toelichting op de plannen voor de nieuwe zeewering. Nu ligt deze voor een deel door Harlingen heen, waardoor het treinspoor buitendijks ligt. Ook sprak ze met inwoners over de invloed van water op hun leefsituatie. Tot slot werd ze door Wetterskip Fryslân geïnformeerd over het KRW-proces in Fryslân. Het doel hiervan is dat de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater wordt verbeterd. Met vertegenwoordigers van de landbouw, natuur, kamer van koophandel en de visserij sprak zij hierover.
Provincie:
Tag(s):