woensdag, 13. juni 2007 - 9:55

Stadsdeel de Baarsjes wil hang-jongeren hard aanpakken

Amsterdam

Stadsdeelvoorzitter Arco Verburg wil de jongerenoverlast in stadsdeel De Baarsjes steviger aanpakken. Verburg pleit voor de invoering van de 'Anti Social Behaviour Orders' (ASBO), net zoals in het Verenigd Koninkrijk.

Een order verbiedt de overtreder bepaald gedrag of toegang tot een specifiek gebied. Die opgelegde regels zijn niet strafrechtelijk van aard en niet bedoeld als straf: ze zijn er om de bewoners te beschermen tegen a-sociaal gedrag.' Tegelijkertijd wil Verburg de samenwerking tussen stadsdeel, politie en jeugd- en jongerenwerk verbeteren. 'Iedereen doet zijn uiterste best, maar de samenwerking moet nóg beter. Investeren in een goede coördinatie kan winst opleveren.'

‘Ondanks dat de overlast de laatste jaren is teruggedrongen, heeft het op dit moment in een klein deel van de buurt nog wél veel impact’, aldus Verburg. Deze week vindt er een kamerhoorzitting plaats over jongerenoverlast. Verburg hoopt dat in die discussie de eerste stap wordt gezet om de ASBO ook in Nederland mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):