woensdag, 13. juni 2007 - 10:49

Stadsvervoer Leeuwarden naar Connexxion

Leeuwarden

Het openbaar busvervoer in de stad Leeuwarden wordt vanaf 2008 vijf jaar lang verzorgd door Connexxion Openbaar Vervoer NV. Dat heeft het College van Gedeputeerde Staten dinsdag 12 juni j.l. besloten na beoordeling van de aanbieding van Connexxion. Daarmee wordt Connexxion vanaf 1 januari 2008 de nieuwe vervoerder in het concessiegebied Leeuwarden.

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zijn van oordeel dat Connexxion een goede aanbieding heeft ingediend. Niet alleen in kwalitatief opzicht (materieel, sociale veiligheid e.d.), maar ook in kwantitatief opzicht: Connexxion biedt voor een lagere overheidsbijdrage ongeveer het huidige niveau openbaar vervoer. Nieuw is de komst van displays in bussen en bij haltes waarop reizigersinformatie wordt aangeboden.

De provincie en de gemeente willen het gebruik van duurzame brandstoffen stimuleren. In het bestek is als optie de vraag neergelegd wat de meerprijs hiervan bedraagt. Provincie en gemeente maken gebruik van de door Connexxion aangeboden optie om vijf van de bussen op biogas te laten rijden, onder de voorwaarde dat het Rijk 50% van de meerprijs voor haar rekening neemt. De Frysker, die ook binnen het stadsvervoer wordt ingezet, rijdt niet op duurzame brandstoffen maar voldoet wel aan de strengste milieunormen. Gedeputeerde Adema is enthousiast over de mogelijkheid dat stadsbussen op biogas gaan rijden: “Duurzame brandstoffen moeten voortdurend gestimuleerd worden. Wij geven als overheid graag het goede voorbeeld. Door de bussen in het stadsvervoer op biogas te laten rijden, laten we zien dat het een betrouwbare brandstof is. Ik hoop dat dit goede voorbeeld anderen doet volgen.�

Connexxion was de enige inschrijver op de concessie voor het stadsvervoer in de Friese hoofdstad. Andere vervoerders haakten om diverse redenen op het laatste moment af. Dat impliceert niet dat de concessie vanzelfsprekend aan de enige inschrijver wordt gegund: aan de bestekseisen moet worden voldaan. De aanbieding van Connexxion is door de provincie en de gemeente beoordeeld, waarna is vastgesteld dat de ingediende aanbieding aan alle bestekseisen voldoet. Uit de kwaliteit en kwantiteit van de aanbieding blijkt dat Connexxion niet wist van het wegblijven van de andere vervoerders. Connexxion heeft een goede aanbieding gedaan die onder druk van concurrentie tot stand is gekomen.

De provincie Fryslân is opdrachtgever voor het openbaar vervoer, de gemeente Leeuwarden verzorgt het zogenaamde concessiebeheer.
Provincie:
Tag(s):