dinsdag, 5. juni 2007 - 17:05

Stadswateren vol met fietsen

Groningen

Sinds enkele weken is men bezig met het water tussen de Eendrachtbrug richting hoendiep Hoogkerk uit te baggeren. Dit maakt deel uit van het project ‘Waterbodemsanering Stadswateren Groningen’. Hiermee willen gemeente, provincie en waterschappen in een aantal jaren de stadwateren ontdoen van al het vervuilde slip en de wateren weer op diepte brengen.

Het rijk betaalt een groot deel van de kosten. En dat het uitbaggeren en schoonhouden van de kanalen geen overbodige luxe is, bewijst deze boot met oude fietswrakken die afgemeerd lag in de Zuiderhaven.
Provincie:
Tag(s):