woensdag, 13. juni 2007 - 15:45

Start grafheuvelonderzoek in Apeldoorn

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn, de faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten nodigen u van harte uit voor de formele start van het grafheuvelonderzoek in Apeldoorn.

Op vrijdag 15 juni om 16.00 zal op locatie in het Spainkbos aan de Heuvellaan in Apeldoorn een formele intentieovereenkomst worden getekend tussen genoemde partijen. Dit is de start van het grafheuvelonderzoek dat in de zomer van 2007 in en rond Apeldoorn zal beginnen en een looptijd van meerdere jaren heeft.

Het is de bedoeling dat met dit project een nieuwe methode wordt verkregen voor de duiding en datering van grafheuvels in Nederland. Hiermee kunnen wetenschappelijke en maatschappelijke vragen worden beantwoord over grafheuvels. Namens de Rijksdienst tekent prof.dr. J.G.A. Bazelmans, namens de Universiteit Leiden prof.dr. W.J.H. Willems en namens de gemeente Apeldoorn wethouder J. Reitsma-Buitenweg.

Na het tekenen van de overeenkomst zal op de locatie Spainkbos, waar een aantal grafheuvels ligt, verdere toelichting en uitleg over het onderzoek worden gegeven.
Provincie:
Tag(s):