zondag, 3. juni 2007 - 15:07

Start handhavingweek Hondenproblematiek

Amsterdam

Op maandag 4 juni 2007 geven de portefeuillehouders Steenwinkel van stadsdeel Westerpark en Toonk van stadsdeel Oud-West namens de gehele stad de aftrap voor de stedelijke actieweek ‘Aanpak Hondenproblematiek’. De actieweek is onderdeel van een gemeentelijke campagne onder het motto ‘Opruimen verplicht’. Handhaving van de regels die betrekking hebben op honden staat in deze week centraal.

Net als in voorgaande jaren, staat hondenpoep hoog op de lijst kleine ergernissen van de Amsterdammers. Komende week zullen in alle stadsdelen de medewerkers handhaving verscherpt controleren op het niet opruimen van de hondenpoep en op het niet in het bezit hebben van een doeltreffend opruimmiddel, deze maatregel is sinds 28 mei jl. van kracht.

Hiernaast zal worden gehandhaafd op loslopende honden buiten de daarvoor aangewezen gebieden en zal men controleren of men de hondenbelasting heeft betaald. Ook de politie zal aan deze handhavingactie een bijdrage leveren.
Provincie:
Tag(s):