maandag, 11. juni 2007 - 10:46

Start maatregelen Meliskerkse watergang

Regionaal

Op 27 juni neemt de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden een besluit over het beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg van waterberging en natuurvriendelijke oevers aan de Meliskerkse watergang in Biggekerke.

Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de doelstelling vanuit het Kaderrichtlijn Water.

De werkzaamheden starten eind augustus / begin september en zijn eind 2008 afgerond.Bij extreme neerslag is er in de Meliskerkse watergang een tekort aan waterberging. In dat geval stijgt het waterpeil. Bovendien verkeren de oevers langs de watergang in zeer slechte staat. Door een hoog waterpeil kalven de oevers af. Met andere woorden: er komt grond in de water-gang terecht wat een goede afwatering belemmert. Daarom wordt er vijftien hectare natuurvriendelijke oever en waterberging aangelegd. Hierdoor kan de onderbemaling van de Domburgse Watergang beter functioneren en is de kans op wateroverlast opgenomen. Met dit project slaat het waterschap twee vliegen in een klap.

Het project komt voort uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In de zomer van 2003 hebben het Rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen het NBW ondertekend. Daarmee is een koers uitgestippeld voor een nieuwe aanpak in het waterbeleid. Het doel van het NBW is om in 2015 alle watersystemen op orde te hebben. Een ander doel van dit project is het bereiken van een goede ecologische toestand van het water. Deze doelstelling komt voort uit de Kader-richtlijn Water.

De werkzaamheden starten eind augustus / begin september en zijn eind 2008 afgerond. De kosten van het project bedragen € 1.250.000 en worden voor 25% gesubsidieerd door het NBW.
Provincie:
Tag(s):