dinsdag, 23. januari 2007 - 9:05

Start nieuwbouw Westergouwe dichterbij

Gouda

De gemeente Gouda en de projectontwikkelaars Volker Wessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over de financiering van de nieuwe woonwijk Westergouwe. Alle verwachte kosten en opbrengsten zijn geïnventariseerd.

Maar ook de maatregelen die nodig zijn met het oog op de slappe bodem en de waterhuishouding. De conclusie: er kan financieel sluitend worden ontwikkeld en gebouwd. Dit is vastgelegd in een principeovereenkomst.

De laatste fase op weg naar de samenwerkingsovereenkomst gaat nu van start. Deze overeenkomst wordt naar verwachting voor de zomer ondertekend. Ook kan de planologische procedure worden vervolgd en maken de partijen het stedenbouwkundig plan af.

De partijen zien het project met vertrouwen tegemoet. Wethouder Kastelein: “Ik ben blij dat we er uit zijn. Dit was niet het makkelijkste onderwerp van de onderhandelingen. De gesprekken met Volker Wessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed verlopen in een zakelijke doch goede sfeer. We delen de ambities om van Westergouwe een hele mooie wijk te maken. Dat schept een band.�

De gemeente en de projectontwikkelaars hebben veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Westergouwe. Er komen ongeveer 3750 woningen met daaromheen veel ruimte voor water en groen. Westergouwe moet een echte Waterstad worden! Oog voor detail, een goed evenwicht tussen huizen en groen, voldoende parkeerruimte, veel speelruimte voor kinderen en een breed pakket van voorzieningen zijn de sleutelwoorden in Westergouwe. De eerste voorbereidingsmaatregelen om te bouwen starten eind 2007.
Provincie:
Tag(s):