woensdag, 17. januari 2007 - 8:49

Start onderzoek interne afhandeling correspondentie

Bedum

De in mei 2006 ingestelde Rekenkamercommissie gemeente Bedum laat binnenkort onderzoek doen naar de interne afhandeling van correspondentie door de gemeente. Het onderzoek wordt in opdracht van de commissie uitgevoerd door de aan de RU Groningen gelieerde Stichting voor Beleidsadvisering en Bestuursondersteuning. Het onderzoek moet in de loop van maart zijn afgerond. Over de afhandeling van brieven en e-mails door de gemeente wordt met enige regelmaat geklaagd. Dat die afhandeling niet altijd goed verloopt, bleek ook uit het begin 2006 gepubliceerde ‘klanttevredenheidsonderzoek’ dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

De Rekenkamercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle vijf de raadsfracties. De commissie staat onder voorzitterschap van de heer Elias de Haan, oud-wethouder van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het te houden onderzoek naar de afhandeling van correspondentie vloeit voort uit het ‘Onderzoeksprogramma 2006-2007’ dat de commissie heeft opgesteld.

Naast het binnenkort te houden onderzoek wil de commissie op termijn ook aandacht besteden aan de beleidsuitgangspunten rondom sporttarieven, de kostenstructuur van grafrechten, de uitbesteding van het groenbeheer, een analyse van subsidie-inkomsten en de organisatiestructuur van het sportcomplex De Beemden. Deze onderwerpen zijn aangedragen door de fracties uit de Bedumer gemeenteraad. De instelling van een gemeentelijke rekenkamercommissie is een verplichting op grond van de Gemeentewet. Er wordt mee beoogd de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.
Provincie:
Tag(s):