donderdag, 4. januari 2007 - 11:28

Start publieks-campagne huiselijk geweld in Utrecht

Utrecht

'Huiselijk geweld is niet normaal. Meld het daarom bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld op nummer 0900 2300 300.' Deze boodschap staat centraal in een publiekscampagne tegen huiselijk geweld die begin 2007 in de stad en regio Utrecht start. Met deze campagne willen de gemeente Utrecht, achttien regiogemeenten en hun partners taboes rond huiselijk geweld doorbreken en betrokkenen stimuleren hulp en/of advies te vragen.

De Utrechtse campagne richt zich op iedereen die direct of indirect betrokken is bij huiselijk geweld: slachtoffers, plegers, getuigen en de omgeving van daders en slachtoffers.

Het ontwerp van de campagne bestaat uit vijf verschillende foto's, die op confronterende wijze een situatie van huiselijk geweld laten zien, ondersteund door slogans als 'Jullie moeten ophouden' of 'Ze luistert ook nooit'. De foto's zijn te zien op bussen, in abri's en in advertenties.

Huiselijk geweld is één van de meest voorkomende vormen van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld wordt gepleegd in de persoonlijke sfeer tussen bijvoorbeeld partners, ouders en kinderen en/ of familieleden, vaak zonder dat iemand er iets van merkt.

Om huiselijk geweld en de gevolgen ervan stevig aan te pakken, is het belangrijk zo vroeg mogelijk in contact te komen met slachtoffers en daders. Daarom is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht opgericht. Met de komst van het Advies- en Steunpunt is er in de regio één aanspreekpunt gekomen voor alle betrokkenen bij huiselijk geweld: slachtoffers, plegers, getuigen, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Iedereen kan bij het Advies- en Steunpunt terecht voor vragen, advies, doorverwijzing of een luisterend oor.

Voor vragen over informatie, hulp en advies met betrekking tot huiselijk geweld kunt u terecht bij het ASHG via het algemene nummer: 0900 - 2300 300.
Provincie:
Tag(s):