donderdag, 26. april 2007 - 13:18

Start sloop Old Hickorycollege

Kerkrade

Het voormalig Old Hickorycollege aan het Old Hickoryplein in Kerkrade wordt gedeeltelijk gesloopt. Met onmiddellijke ingang wordt begonnen met het strippen van de bouwdelen langs de Marktstraat en de Smedenstraat. Het hoofdgebouw aan het Old Hickoryplein zal daarbij vooralsnog worden gespaard, zo meldt de gemeente Kerkrade.

Na initiatieven van derden en in samenwerking met een actiegroep heeft het college besloten dat het hoofdgebouw vooralsnog kan worden gespaard, ondanks de technische staat waarin het gebouw verkeert. Hiertoe zal een plan worden ontwikkeld waarin het gebouw een plaats kan krijgen. Dit plan zal aan het college worden voorgelegd.

De vrijkomende locatie langs de Marktstraat en Smedenstraat zal voor woondoeleinden worden bestemd. Het bestemmingsplan voorziet langs de Marktstraat in een woonbestemming in 7 bouwlagen en langs de Smedenstraat in 5 bouwlagen. Aan het Old Hickoryplein is een woonbebouwing mogelijk in 2 bouwlagen. De bedoeling is om binnen de randvoorwaarden van dit bestemmingsplan te komen tot een herinrichting van de vrijgekomen locatie Old Hickoryplein waarover besprekingen gaande zijn. Het plein zelf blijft vrij van bebouwing en behoudt, in aangepaste vorm, zijn huidige functie.
Provincie:
Tag(s):