woensdag, 7. maart 2007 - 15:10

Start stadsherstel monumentale stadsgezicht

Den Haag

Op donderdag 8 maart om 16.30 uur viert Stadsherstel Den Haag en Omgeving de start van de planontwikkeling van de restauratie van dit monumentale stadsgezicht, gelegen op de hoek van het Sluisplein en de Venestraat. Wethouder M. Houtzager zal de starthandeling verrichten.

Een van de oudste panden in Leidschendam
De geschiedenis van het Sluisplein gaat terug naar de 14e eeuw. Op het punt waar de Vliet en de landscheidingdijk elkaar kruisen is Leidschendam ontstaan. De nederzetting Leidschendam ontwikkelde zich op beide oevers van de Vliet tot een kern van ambachts- en koopmanswoningen en herbergen. De herbergen rond de sluis deden in de 17e en 18e eeuw goede zaken vanwege de vele passagiers van de trekschuit. Het hoekpand gelegen aan de Sluisplein 1 is volgens overlevering van even voor 1650 en verbouwd tot een herberg, genaamd: “De Stad Amsterdam�. De introductie van de diligencedienst in 1827, die de Dam snel passeerde, was een genadeklap voor de herbergen aan de Sluis. Later werd het pand een winkelpand met bovengelegen woonhuis.

Stadsherstel Den Haag actief in Leidschendam
Stadsherstel Den Haag en Omgeving NV viert dit jaar haar 6e lustrum en wil ook activiteiten ontplooien in de regio rondom Den Haag. Al eerder heeft Stadsherstel zich ontfermd over de boerderij Noordveur aan de Veursestraatweg , die na aankoop in 1993 door Stadsherstel gerestaureerd is, en een boerderij in Rijswijk. Bij de oriëntatie in Leidschendam viel onze blik op een aantal panden rond de sluis. Na een hernieuwde kennismaking met het gemeentebestuur van Leidschendam, bleken er vele gemeenschappelijke ambities te bestaan. De inzet van het gemeentebestuur is juist om de historische kwaliteit van het gebied rondom de sluis te herstellen, de monumentale panden waar mogelijk te restaureren en een passende bestemming te geven en de stedenbouwkundige ingrepen en doorbraken die ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk beschadigd hebben te niet te doen. Juist in deze nieuwe tijdsgeest waarin bestuurders en besluitvormers doordrongen zijn van de bijzondere waarden van een historische stadskern, kon er een vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en Stadsherstel tot stand komen.

Het restauratieplan
Stadsherstel werkt dit jaar het restauratieplan uit. Sluisplein 1 is een rijksmonument en e Venestraat is een gemeentelijk monument. Hiervoor zijn speciale vergunningen nodig om de panden te restaureren. Zodra alle vergunningen zijn verkregen, gaat de restauratie zo spoedig mogelijk van start. De bestemming is hoogwaardige horeca op de begane grond en woningen op de bovengelegen verdiepingen.

Leven, werken en recreëren rond de sluis, in een monumentale omgeving. Daar willen we als Stadsherstel graag aan bijdragen.
Provincie:
Tag(s):