zaterdag, 8. december 2007 - 17:39

Start tweede fase Zuidelijke rondweg Franeker

Franeker

Na afronding van de eerst fase van de Súdlike Rûnwei Frjentsjer in 2001 starten provincie Fryslân en de gemeente Franekeradeel nu met de tweede fase van dit project.

Op vrijdag 7 december om 15.00 uur verrichtten gedeputeerde Adema, burgemeester Haveman en de heer De Vries, Regiodirecteur van ProRail de officiële handeling voor de start van de tweede fase. Deze actie vond plaats op de rondweg bij de rotonde met de afslag naar bedrijventerrein Kie in Franeker.

Om inwoners en weggebruikers alvast een indruk te geven van de ligging van de toekomstige rondweg wordt deze week op een aantal plaatsen de as van de weg uitgezet met rood-witte baakschilden. Ook worden er op een aantal plaatsen borden met impressies van de toekomstige situatie geplaatst. De impressies komen te staan nabij de toekomstige kruisingen van de rondweg met het spoor, de Tzummerweg, het Hitzumer binnenpad en de aansluiting op de N384 bij Lutjelollum.
Provincie:
Tag(s):