vrijdag, 30. november 2007 - 13:36

Start van opgravingen in Scheldekwartier

Vlissingen

Maandag 3 december 2007 beginnen archeologen met de opgravingen op de locaties van de bouwblokken van deelplan 1 van het Scheldekwartier. Vooronderzoek heeft aangetoond dat het terrein een archeologisch waardevol gebied is. Om deze reden heeft de gemeente tot de opgraving besloten.

Op het onderzoeksterrein zijn archeologische resten aanwezig van kerken inclusief kerkhoven, huizen inclusief beer- en waterputten en andere sporen van menselijke bewoning, die teruggaan tot de 16e eeuw, kort voor het begin van de Gouden eeuw.

Een groot deel van de resten zal informatie verschaffen over de Vlissinger tijdens de welvarende periode van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Het archeologisch onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door ArcheoProjecten bv, zal vooral gericht zijn op het herleiden van de status, de voeding, de gezondheid en de leefomstandigheden van de toenmalige Vlissinger. De resultaten zullen worden gelegd naast de resultaten van onderzoek in de binnenstad en zullen zo een belangrijke aanvulling zijn over de kennis van de Vlissinger door de eeuwen heen.
Het onderzoek zal ongeveer 10 weken duren.

De mogelijkheid bestaat om rondleidingen op de locatie bij te wonen. Deze zullen vanaf 12 december 2007 elke woensdagmiddag om 15.00 uur beginnen bij het schuifhek aan de Koningsweg ten zuiden van de Dokhaven. De rondleidingen worden geleid door Walcherse Archeologische Dienst en duren ongeveer een uur.
Provincie:
Tag(s):