donderdag, 1. maart 2007 - 9:08

Start voorbereidende voor aanleg geluidswal A30

Barneveld

Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de realisering van een geluidswal langs de oostzijde van de A30, ter hoogte van het bedrijventerrein De Briellaerd en de woonwijk De Burgt. De voorbereidende werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het kappen van bomen.

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de woonwijk is afgesproken, dat langs de oostzijde van de A30 een geluidswal wordt gerealiseerd, in het bijzonder ten behoeve van de woonwijk De Burgt. Uit bere-kingen is gebleken, dat ook langs het gedeelte van het bedrijventerrein De Briellaerd de geluidswal wordt doorgetrokken.

Na het kappen van de bomen wordt zo snel mogelijk de grondwal aangebracht. Deze wal moet eerst in-klinken voordat het daadwerkelijke scherm op de wal kan worden geplaatst. Naar verwachting is de gehe-le geluidswal aan het eind van dit jaar gereed.

Beperkte overlast voor het verkeer
Tijdens het kappen van de bomen zal in principe een gedeelte van één rijbaan van de A30 (Ede-A1) wor-den afgesloten. Het is ook mogelijk, dat een gedeelte van de Scherpenzeelseweg tijdens de werkzaam-heden wordt afgezet.
Provincie:
Tag(s):