woensdag, 6. juni 2007 - 9:38

Start werkzaamheden verbeteren kwaliteit tegel-fietspaden

Waterschap Zeeuwse Eilanden is woensdag begonnen met het verbeteren van de kwaliteit van enkele fietspaden. Er wordt gestart met de tegelfietspaden langs de Pekelingseweg te Aagtekerke en de Veerhavenweg te Kats. Deze wegen krijgen een veilige en comfortabele verharding van asfalt zonder slijtlaag, de tegelfietspaden behoren dus straks tot het verleden. Het gehele project wordt medio oktober afgerond.

Volgende week wordt gestart met de fietspaden Vlissingsestraat te Koudekerke en de Rijksstraatweg te Bruinisse. Medio augustus worden de fietspaden Prelaatweg te Westkapel-le/Aagtekerke verbeterd, en de Middelburgsestraat te Middelburg/Buttinge wordt in september onder handen genomen.

De betreffende fietspaden worden niet geheel afgesloten, maar slechts een rijbaan. Er is dus geen sprake van een omleiding. Met uitzondering van de Middelburgsestraat; het wegverkeer wordt tijdens deze werkzaamheden omgeleid via de N57. Het fietsverkeer ondervindt geen verkeershinder. Voordat de werkzaamheden bij de fietspaden van start gaan, zijn de omwonenden reeds geïnformeerd.

Het schap wil verbeteringen aanbrengen, omdat de kwaliteit van de weg van invloed is op de verkeersveiligheid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rasenberg Wegenbouw B.V. en zijn beraamd op € 600.000,-
Provincie:
Tag(s):