dinsdag, 11. december 2007 - 9:02

Stedelijk Waterplan vastgelegd

Amstelveen

De gemeente Amstelveen en Hoogheemraadschap Amstel-, Gooi en Vecht hebben een gezamenlijke visie op water vastgelegd in het Stedelijk Waterplan. Doel van dit plan is het realiseren van een duurzaam en kwalitatief knap watersysteem in de gemeente Amstelveen. Eén van de onderdelen uit het waterplan legt de basis voor opvang van de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Een andere is de aanleg van natuurvriendelijke oevers om variatie in begroeiing en diersoorten te stimuleren. Het Stedelijk Waterplan beschrijft per waterthema (waterkwaliteit, ecologie en beheer en onderhoud) welke ontwikkelingen er spelen, welke kansen en knelpunten er zijn en welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem te verbeteren.

Het Stedelijk Waterplan omvat de wateren in het stedelijk gebied, de bebouwde kom. Daarnaast bestaan er water(gebieds) plannen voor het landelijk gebied. Voor de Poel vindt besluitvorming over de te nemen maatregelen via een apart traject plaatsvindt. Het plan moet nog worden aangeboden bij de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):