donderdag, 31. mei 2007 - 7:23

Steeds meer toeristen vooor Nederland

Provincie

De meeste toeristen komen nog altijd uit Nederland, Duitsland, België en Groot-Brittannië, maar steeds meer Spanjaarden, Italianen, Amerikanen en Chinezen bezoeken Noord-Holland. Om de groei komende jaren door te zetten, trekt de provincie 4,4 miljoen euro uit voor marketing en promotie.

De afgelopen vier jaar heeft de provincie, in samenwerking met de promotiepartners (onder andere de regionale VVV vestigingen) en de toeristische sector, gewerkt aan een ruimere bekendheid van Noord-Holland als toeristische bestemming. De promotie- en marketinginspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. Noord-Holland deed het de afgelopen jaren beter dan de rest van Nederland.

Het aantal geregistreerde overnachtingen in de provincie (exclusief Amsterdam)steeg van 9,3 miljoen in 2002 naar 10,6 miljoen in 2006. Dat is meer dan de in 2002 beoogde stijging van 2,5% procent per jaar.

Groeimarkten
Uit onderzoek blijkt dat de meeste toeristen afkomstig zijn uit Nederland, Duitsland, België en Groot-Brittannië. Duidelijk opkomende markten zijn Spanje, Italië, Amerika en China. Duitsers en Nederlanders richten zich vooral op de kust en de steden en het zijn veelal herhaalbezoekers in de doelgroep 50+. Nieuwe markten zoals Spanje en Italië komen vooral voor cultuur en cultuurhistorie naar Noord-Holland.

De toeristen associëren onze provincie voornamelijk met water en zee, de Noordzeekust, strand en duinen, de IJsselmeerkust, cultuurhistorie en het Noord-Hollandse landschap (polders, uitgestrektheid, wind en bollenvelden).

Economisch belang
Met een omzet van bijna 2 miljard euro en bijna 18.000 fulltime werkplaatsen, is de toeristische sector een belangrijke bedrijfstak voor de Noord-Hollandse economie. De provincie onderstreept dit belang en trekt daarom de komende vier jaar 4,4 miljoen euro uit om de gunstige concurrentiepositie ten opzichte van andere provincies te behouden. De provincie wil dat het aantal overnachtingen van bezoekers buiten de provincie eind 2010 is gestegen tot ruim 11 miljoen.

Meer vraag en beter aanbod
De groei moet onder meer gerealiseerd worden door meer promotie richting de groeimarkten, zoals Spanje en Italië, middels campagnes en beurzen. Ook wil de provincie toeristen stimuleren Noord-Holland niet alleen in het hoogseizoen te bezoeken, maar ook in het voor- en naseizoen.

De reeds bestaande consumentenwebsite www.noord-holland.com speelt bij de promotie een belangrijke rol. Er is een kenniscentrum dat middels advies, workshops en een eigen business to businesssite (www.toerismenoordholland.nl) ondernemers en instellingen ondersteunt bij het verbeteren van het toeristische aanbod. De branche wordt aangemoedigd meer in te spelen op de veranderingen in de toeristische sector, zoals de vraag naar wellness en zorgtoerisme.

Ook door het bieden van maatwerk valt er nog een hoop winst te boeken. Bijvoorbeeld door een fly and drive arrangement, waarmee met een gehuurde auto langs cultuurhistorische steden wordt gereden, speciaal voor de Franse en Engelse toeristen.

Net als voorafgaande jaren heeft de provincie ook voor de komende vier jaar bureau ATCB/Toerisme Noord-Holland aangetrokken om een samenhangend promotiepakket te ontwikkelen en uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):