donderdag, 8. februari 2007 - 22:01

StemWijzer statenverkiezingen online

Assen

Donderdag zijn in Den Haag de 12 provinciale StemWijzers voor de Statenverkiezingen gelanceerd. De StemWijzer biedt hulp bij het bepalen van de stemkeuze. De Stemwijzer vergelijkt de standpunten van degene die hem invult met die van de partijen. Gedeputeerde Sipke Swierstra en directeur OV-bureau Dini Bosvelt hebben samen met de bestuurders uit de andere provincies de opening verricht door de vragen van de Drentse StemWijzer in te vullen.

De StemWijzer is samengesteld aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma's van de 14 politieke partijen die aan de Drentse Statenverkiezingen van 7 maart meedoen. De Drentse stellingen gaan onder andere over (gratis) openbaar vervoer, windenergie, het landschap en de uitbreiding van de vuilverbrander in Wijster. De StemWijzer is te vinden op www.stemwijzer.nl en via de verkiezingswebsite van de provincie Drenthe www.drenthe.nl/verkiezingen.

Naast de Stemwijzer is ook een ProgramVergelijkingen ontwikkeld. De ProgramVergelijking is opgezet als matrix van politieke partijen en verkiezingsthema's. De standpunten van de partijen zijn in telegramstijl samengevat en met behulp van een menu kan men iedere gewenste combinatie van partijen en thema's op het scherm tonen. De ProgramVergelijking is vanaf 9 februari te raadplegen via www.stemwijzer.nl

Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben inwoners van de provincie de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de samenstelling van de staten en daarmee op de regionale politiek.
Provincie:
Tag(s):