dinsdag, 27. november 2007 - 21:55

Sterke groei Drentse werkgelegenheid

Assen

De werkgelegenheid in Drenthe is in een jaar tijd sterk gegroeid. Na enkele jaren van krimp vond in 2006 een omslag plaats, die een krachtig vervolg heeft gekregen. Per april 2007 is het aantal fulltime banen ten opzichte van het jaar ervoor met 3,5 procent toegenomen. Een groeipercentage dat sinds eind jaren ’90 niet meer is voorgekomen.

Elk jaar laten de provincie en de gemeenten in Drenthe een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder alle bedrijven en instellingen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de omvang van het personeelsbestand en worden de sectoren in kaart gebracht. De gegevens van dit provinciaal werkgelegenheidsregister worden gebruikt om economische ontwikkelingen in beeld te brengen en dienen onder andere als basis voor het provinciaal en gemeentelijk beleid.

In april waren er in Drenthe 174.600 fulltime banen, dit zijn ruim 5.800 banen meer dan het jaar ervoor. “Een verheugende ontwikkeling�, aldus gedeputeerde Huub Looman (PvdA). “Ondanks het forse verlies van arbeidsplaatsen bij bedrijven als Cordis in Roden en Fresenius in Emmer Compascuum, is de economische basis blijkbaar stevig genoeg om dit te compenseren�. Niet alleen is er groei bij het bestaande MKB, ook het aantal starters is dit jaar aanzienlijk. De portefeuillehouder economie/arbeidsmarkt geeft tegelijkertijd aan dat dit geen aanleiding voor hem is om achterover te leunen. “De uitwerking van een ontwikkeling zoals bij Cordis is natuurlijk, zeker in de nabije omgeving, catastrofaal�.

Van de vier grote gemeenten is Hoogeveen koploper. De werkgelegenheid is daar met 4,6 procent gestegen. Assen volgt met een groei van 3,4 procent. In beide gemeenten kwamen er ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen bij. Van de vier gemeenten kent Emmen de laagste groei. De werkgelegenheid nam er toe met 1,7 procent, ofwel met bijna 700 banen. “Dit rechtvaardigt nog eens de extra aandacht die de provincie heeft voor de sociaal-economische ontwikkeling in Zuidoost-Drenthe�, aldus gedeputeerde Looman.
Provincie:
Tag(s):