donderdag, 13. december 2007 - 11:49

Sterke groei werkgelegenheid in Borger-Odoorn

Borger - Odoorn

De werkgelegenheid in Drenthe is in een jaar tijd sterk gegroeid. Na enkele jaren van krimp vond in 2006 een omslag plaats, die een krachtig vervolg heeft gekregen. Per april 2007 is het aantal fulltime banen ten opzichte van het jaar ervoor met 3,5 procent toegenomen. De werkgelegenheid is in de gemeente Borger-Odoorn in 2006/2007 toegenomen met 5,5 procent. De gemeente komt hiermee qua groei van de werkgelegenheid op de 2e plaats van de Drentse gemeenten.

De heer Alberts, wethouder Economische Zaken, geeft aan dat er tal van factoren invloed hebben op de ontwikkeling van werkgelegenheid. “Op nationaal niveau gezien, is het een gevolg van de goede economische ontwikkeling in Nederland en in het Noorden in het bijzonder. Dit werkt door op gemeentelijk niveau.� Wethouder Alberts is van mening dat de toename van werkgelegenheid in Borger-Odoorn ook te danken is aan de banen die zijn ontstaan als gevolg van investeringen in de toeristische sector en de horeca. Hij noemt hierbij als voorbeelden Residence Hunzebergen in Exloo, het restaurant Thijs en Aafke in Klijndijk en het Hunebedcentrum en Hotel/Restaurant Bieze in Borger.

“De groei blijkt ook uit het aantal aanvragen om bouwvergunningen en de omvang van de gepleegde investeringen. In 2006 lagen deze rond de € 8 miljoen. Voor 2007 staat de teller op ruim € 16 miljoen.�

Het goede ondernemersklimaat draagt volgens de wethouder ook een steentje bij aan de groei van werkgelegenheid. “Bij de diverse bedrijfsbezoeken die het college jaarlijks aflegt, werden al signalen afgegeven dat het goed gaat met de bedrijven in Borger-Odoorn. Daarnaast voert de gemeente regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Borger-Odoorn waar allerlei ondernemersbelangen aan de orde komen.� Als voorbeeld noemt wethouder Alberts de (digitale) vergunningwijzer Borger-Odoorn, waardoor de toegankelijkheid voor het verkrijgen van gemeentelijke vergunningen is vergroot.

De gemeente Borger-Odoorn is zeer ingenomen met de door de provincie gepresenteerde werkgelegenheidscijfers en hoopt in de toekomst op deze voet verder te gaan.
Provincie:
Tag(s):