vrijdag, 9. maart 2007 - 15:57

Steun uit Duitsland voor alternatief tracé IJzeren Rijn

Roermond

Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg is verheugd te constateren dat de door hen bepleitte discussie over alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn ook door een onderzoek in Duitsland wordt onderschreven. De conclusie uit het Duitse onderzoek, dat gisteren bekend werd gemaakt, sluit goed aan bij de uitkomst van het debat over de IJzeren Rijn in Cranendonck op 26 februari jongstleden.

In een publicatie in de Rheinische Post wordt aangegeven dat in een onderzoek naar het gewenste tracé van de IJzeren Rijn de voorkeur wordt uitgesproken voor een variant langs de N280/A52. Dit onderzoek is in opdracht van verkeersminister Witke van Nordrhein-Westfalen opgesteld.

Het samenwerkingsverband neemt kennis van het feit dat in het onderzoek een voorkeur blijkt voor de variant langs de N280/A52. Eerder al heeft het samenwerkingverband de wens uitgesproken om serieus te kijken naar tracés te noorden van de lijn Roermond-Elmpt. Ook is in het verleden vanuit Limburg een voorkeur uitgesproken voor een tracé langs Venlo, omdat daaruit de grootste economische voordelen blijken. 'Een discussie over alternatieve tracés in samenspraak met België en Duitsland wordt toegejuicht' zo verklaart Gerard IJff, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Roermond. Daarbij tekent hij aan, dat als uit de brede internationale kosten-batenanalyse blijkt dat het tracé langs de N280 de meeste voordelen biedt wat hem betreft alle knelpunten op het tracé moeten worden opgelost. Dit zijn in Nederland de knelpunten in Roermond, Roerdalen, Cranendonck, Weert en Leudal. Totdat deze zijn opgelost kunnen er wat hem betreft geen treinen over het tracé rijden.
Provincie:
Tag(s):