dinsdag, 30. januari 2007 - 15:44

Steunpunt waterschap Kerkwerve geopend

Kerkwerve

Dinsdag heeft dagelijks bestuurslid J.L.C. Mol het nieuwe steunpunt in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland op een ludieke wijze in gebruik genomen.Met dit nieuwe steunpunt in Kerkwerve concentreert waterschap Zeeuwse Eilanden medewerkers en activiteiten op één plek op Schouwen-Duiveland.

In het steunpunt is naast de opslag van materialen, een werkplaats, kantine en een kantoorvoorziening. Het steunpunt biedt plaats aan vijftien medewerkers.

Het nieuwe steunpunt is gebouwd naast de rioolwaterzuivering De Verseput aan de Verseputseweg. Er is gekozen voor deze locatie omdat nu alle werkzaamheden en taken dicht bij elkaar zijn en bovendien de grond al in bezit was van het waterschap. Door deze centralisatie van acti-viteiten en werkzaamheden is bovendien intensievere samenwerking tussen de verschillende afdelingen mogelijk. De vernieuwing heeft plaatsgevonden omdat de oude werkplaats in Zierikzee niet meer voldeed aan de arbo- en milieueisen van deze tijd.

De totale projectkosten (bouwkundig, verharding terrein, beveiliging etc.) waren geraamd op 1,1 miljoen euro. Het bedrag is iets lager uitgevallen dan begroot en komt neer op circa € 1.000.000,-.

De opening van steunpunt Kerkwerve is het slot van een vernieuwingsslag op gebied van gebouwen en terreinen. Na de fusie van de vier waterschappen in 1996 is het vernieuwingsprogramma gestart om de gebouwen en opslagterreinen af te stemmen op de nieuwe organisatie. In 1998 is gestart met de bouw van een nieuw steunpunt in Grijpskerke.

Het steunpunt in Eindewege is opgeleverd in 2001 en ons laatste steunpunt in Sint Maartensdijk is afgerond in 2004.
Provincie:
Tag(s):