woensdag, 24. januari 2007 - 9:16

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland behaalt Kwaliteitscertificaat HKZ

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) heeft opnieuw het HKZ/ISO certificaat behaald. STMG is trots dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de allerhoogste eisen voldoet.De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

STMG behaalde in 2002 al voor haar afdelingen Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Dietetiek het HKZ/ISO certificaat. In 2003 volgde de Thuiszorg. Eind 2006 zijn ook het Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk met succes getoetst.

Het nieuwe HKZ/ISO certificaat geldt tot 2009 voor alle diensten op het gebied van zorg en welzijn die STMG te bieden heeft. Het is de bevestiging dat STMG haar clienten centraal stelt, haar zaken intern op orde heeft en dat er systematisch wordt gewerkt aan verbetering van de zorg.

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) blijkt ingrijpende gevolgen te hebben voor de organisatie en de uitvoering van de zorg. Om die reden is STMG extra trots op de uitkomsten van de strenge en onafhankelijke toetsing door TNO-certification. TNO heeft geconstateerd dat er binnen STMG sprake is van een toenemende ondernemingsgeest en creativiteit. Mede hierdoor lukt het de organisatie om ook in spannende tijden kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren.
Provincie:
Tag(s):